Camper Van 4x4 Off-Road Meeting 9-11.04.2021

 [ english version - scroll down ]

 

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich użytkowników pojazdów z grupy pojazdów Camper Van 4x4 / Adventure / Expedition na nową imprezę dedykowaną specjalnie dla Was.

 

Chcemy Was ugościć w rejonach Pojezierza Drawskiego gdzie wytyczymy specjalne trasy terenowo - krajoznawcze, na których będziecie mogli zwiedzić najciekawsze zakątki Pojezierza Drawskiego, przetestować możliwości swoich pojazdów oraz spotkać się z innymi, podobnie zakręconymi uczestnikami.

 

Całość spotkania ma mieć charakter weekendowego zlotu.

Bazą będzie Camping nad jeziorem Siecino.

Program mamy wypełniony po brzegi, nie będzie czasu na nudę.

Kilka tras przeznaczonych dla różnej wagi sprzętowej oraz ze zróżnicowanymi wymaganiami terenowymi. 

Także dla vanów bez napędu 4x4.

 

Ciekawe rozmowy, ciekawe sprzęty, szkolenie, ogniska oraz slajdowiska.

 

Ponieważ impreza jest adresowana dla pojazdów wyprawowych, udział przewidujemy przede wszystkim dla pojazdów terenowych i uterenowionych dostosowanych do podróży (mieszkalno-socjalnych) z napędem na wszystkie osie, o DMC nie większym niż 12 ton.

Takie zgłoszenia będziemy przyjmować w pierwszej kolejności oczywiście nie wykluczając udziału w imprezie zwykłych samochodów terenowych z rozbudowanym zapleczem mieszkalno-sanitarnym.

Dopuszczamy także uczestnictwo pojazdów nieuterenowionych, ale spełniających powyższe wymagania czyli mieszkalno-socjalne. Dla takich uczestników także przewidzieliśmy turystyczne trasy krajoznawcze.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are pleased to invite all users of vehicles from the Camper Van 4x4 / Adventure / Expedition vehicle group to a new event dedicated especially to you.

 

We want to welcome you in the regions of the Pojezierze Drawskie district, where we will set up special tracks and sightseeing routes where you will be able to visit the most interesting corners of this region, test the possibilities of your vehicles and meet other similarly crazy participants.

 

The whole meeting is to be a weekend meeting.

The base will be camping at the Siecino Lake.

The program is full, there will be no time for boredom.

Several tracks designed for different equipment weights and with different terrain requirements.

Also for vans without 4x4 drive.

 

Interesting conversations, interesting equipment, training, fire and slide shows.

 

Since the event is addressed to expedition vehicles, we foresee participation primarily for off-road and terrain vehicles adapted to travel (residential and social) with all-wheel drive, with a maximum weight of 12 tons.

We will accept such applications in the first place, of course, without excluding the participation of ordinary off-road vehicles with extensive housing and sanitary facilities.

We also allow the participation of non-terrain vehicles that meet the above requirements, i.e. residential and social. We have also provided tourist sightseeing routes for such participants.