TERENMANIA a Farma Adrenaliny

TERENMANIA a Farma Adrenaliny?

 

Terenmania została założona przez byłego członka Farmy Adrenaliny, a osobiste animozje rzuciły cień na zdrowe relacje w środowisku komercyjnego off-road'u.

To przeszłość, od kiedy ten człowiek nie jest już związany z żadną marką, a każdy idzie swoją drogą - możemy się pojednać i patrzeć w przyszłość bez uprzedzeń.